Manipularea produselor se va face cu grijă, cu stivuitorul, respectând următoarele: nu se vor utiliza cabluri metalice sau lanţuri pentru legarea sau manipularea ţevilor, barele sau pachetele la încărcare – descărcare; se va evita deteriorarea la manipulare şi transport a ţevilor prin: zgâriere, înţepare, găurire, expunere la foc sau surse de căldură; în timpul perioadei cu temperaturi scăzute, ţevile PE se vor manipula cu grijă, evitând alunecarea şi trântirea acestora; se vor evita şocurile şi frecările la manipulare în special târârea ţevilor pe sol; pentru a nu deteriora tuburile, se recomandă utilizarea: chingilor din polipropilenă, a frânghiilor sau benzilor textile (cu minim 100 mm lăţime) corespunzătoare sarcinii de ridicat; este interzisă târârea ţevilor şi rularea colacilor în mijloacele de transport sau la descărcare; se recomandă la manipularea barelor sau pachetelor ambalate utilizarea unei macarale cu agăţarea chingilor textile în două puncte optime, aproximativ la 1/4 de capete (agăţarea într-un singur punct este interzisă).