Nevoia unei rețele de distribuție a apei a fost identificată încă din antichitate. Cu toții am auzit de vestitele apeducte romane. De-a lungul timpului, arhitectura acestor rețele a evoluat atât din punct de vedere al complexității, cât și al materialelor folosite.

Primele rețele importante de distribuție a apei au fost realizate din lemn sau ceramică, iar filtrarea si decantarea apei transportate se făcea cu ajutorul nisipului. Din cauza rezistenței reduse și a întreținerii greoaie, conductele din lemn au început să fie înlocuite cu cele din fontă, oțel și azbo-ciment. Din păcate, pe decursul utilizării conductele din materialele enumerate anterior afectează coeficientul de rugozitate, debitul și presiunea apei, dar mai ales calitatea apei transportate. Vorbim aici despre dislocări de depuneri, colorarea apei, modificarea gustului și a mirosului apei, precum și deteriorarea fizică a conductelor, atât de la interior spre exterior, cât și invers.

În prezent, materialele recomandate pentru țevile destinate transportului și distribuției apei potabile sunt fontă ductilă, polietilenă de înaltă densitate, poliester armat cu fibră din sticlă și, în situații bine justificate, materiale compozite sau oțel. Elementele diferențiatoare între aceste materiale sunt atât de ordin economic (costuri de fabricare, transport, montare, întreținere), cât și de ordin funcțional (durata de viață, ușurința întreținerii, rezistența în timp la deteriorare, diametre, regim de presiune, interacțiunea cu mediul și fluidul transportat etc.).

Cele mai frecvente rețele de transport și distribuție apă din România au peste 50 de ani vechime și sunt realizate din fontă ductilă, oțel sau azbo-ciment.

Dezavantajele acestor materiale sunt:

Fontă ductilă

Greutate foarte mare;

Izolație exterioară anticorozivă obligatorie;

Îmbinare posibilă doar în tranșe;

Flexibilitate mică a îmbinărilor;

Reparare greoaie – necesită scule speciale;

Costuri relativ mari.

Oțel

Supunerea la acțiunea corozivă a apei pe care o transportă;

Supunerea la acțiunea coroziunii exterioare din partea acizilor din sol;

Greutate foarte mare (sunt necesare macarale de mare tonaj pentru montaj);

Durată de viață mică (20-30 ani);

Rugozitate mare.

Azbo-ciment

Potențial cancerigen ridicat – în compoziție se regăsesc substanțe care pot afecta grav sănătatea;

Extrem de casante – dezavantaje certe în execuție instalație – se pot fisura extrem de ușor;

Elasticitate scăzută – în caz de cutremur pot crăpa sau se pot desprinde din îmbinări;

Greutate ridicată-  necesar de echipamente speciale pentru manevrare, macarale, buldo-excavatoare;

Procedee complicate pentru realizarea îmbinărilor;

Producția în lungimi limitate – 1, 3, 6 m- multiple îmbinari care pot deveni puncte slabe;

Rugozitate ridicată – cel mai mare grad de rugozitate dintre toate materialele – risc ridicat de acumulare impurități în interior care conduc la obturarea traseelor.

Avantajele țevilor din polietilenă

 • Interacțiunea minimă cu mediul înconjurător, deoarece nu există compuși care să împrumute caracteristici din acesta și nici care să influențeze fluidul transportat;
 • Emisiile de mono si dioxid de carbon sunt de până la 5 ori mai mici decât în cazul oțelului;
 • Bun izolator electric;
 • Economii semnificative în ceea ce privește energia și emisiile de gaze cu efect de seră, dacă produsele metalice sunt înlocuite cu produse din polietilenă (conform Plastics Europe Institute);
 • Nu are miros specific și nici nu împrumută miros din mediul înconjurător;
 • Ecologică, reciclabilă și netoxică;
 • Rezistență totală la acțiunea solvenților, acizilor și soluțiilor alcaline din solul în care se montează rețeaua;
 • Rezistență foarte bună la uzura abrazivă;
 • Pierderi de presiune reduse;
 • Tehnologie de montaj ușoară și simplă;
 • Rezistenţă bună la încovoiere;
 • Depuneri minime în timp;
 • Rugozitate foarte redusă;
 • Menținerea în timp a caracteristicilor;
 • Inerție la coroziune;
 • Sudabilitate ușoară
 • Flexibilitate în timpul depozitării, instalării și exploatării;
 • Coeficienți de frecare mici datorită suprafeței interioare netede;
 • Durată de viață dovedită între 50 de ani (PE-100) și 100 de ani (PE-100 RC).
 • Flexibilitate în schimbările de direcție (abateri de la coliniaritate), astfel încât se reduc costurile, timpul de execuție și nu se pune în pericol performanța conductei în exploatare;
 • În 75% dintre cazuri, în cadrul construirii unei rețele de țevi din polietilenă nu sunt necesare utilaje speciale;
 • Oferă o greutate redusă, deci manevrabilitate ușoară.

Un sistem sănătos pentru transportul apei nu înseamnă doar un sistem funcțional. Înseamnă un sistem bine construit, din materiale de calitate, care păstrează intacte proprietățile apei de la sursă și până la tine.

Aici, la TeraPlast, producem țevi din polietilenă pentru transportul și distribuția apei, sub denumirile de PE-100 și PE-100RC. Un element foarte important în producția acestora este utilizarea de materie primă virgină. Află ce înseamnă asta și de ce este atât de importantă în fabricarea țevilor PE pentru transport și distribuție apă.